05:32 | GMT: 03:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ASE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
CZT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
CZT 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.500.000 akcji serii A, 34.875.000 akcji serii B, 11.650.000 akcji serii C i 2.689.135 akcji serii D.
ECK 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy lub z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
GLG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
HTM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
MMA 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ORB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
SMA 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SOL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
SHG 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
BLT.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
ACA.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał oraz za cały 2012 rok.
ORA.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.