01:05 | GMT: 23:05 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AGO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
ASE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
AUX 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BRO 
NC 
 
Początek notowań spółki GONTYNIEC (BRO) pod nazwą CZARNKOW (BRO), w związku ze zmianą firmy.
DEL 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ORB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PTE 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii C do obrotu na NC, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
SEV 
NC 
 
Przydział akcji serii E objętych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
SFS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 do 30.11.2015.
AMAT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
BA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
VIV.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
WMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.