21:07 | GMT: 19:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AMB 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
ASE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
BLT 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G oraz H.
KKH 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
KOP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok obrotowy 2013/2014 oraz zmian w składzie RN.
MER 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki ms Spółki z o.o.
MSO 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BISANTIO INVESTMENTS LIMITED.
VGO 
GPW 
 
Początek budowania księgi popytu na akcje serii A, C i D.
WSE 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
wykres IBM
IBM.US 
NYSE 
 przed sesją
wykres SAP
SAP.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.