BSH

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 BSH Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 BSH Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
28 czerwca 2024 BSH ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.
31 maja 2024 BSH Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 BSH Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
17 kwietnia 2024 BSH NWZA ws. upoważnienia do emisji akcji przeznaczonych do objęcia przez zarząd, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 lutego 2024 BSH Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 BSH Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 BSH Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 BSH ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.
31 maja 2023 BSH Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 BSH Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
6 marca 2023 BSH NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 lutego 2023 BSH Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
22 grudnia 2022 BSH Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.505.000 akcji serii A oraz 91.529 akcji serii B.