Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 21 stycznia 2021

11BIT 11B GPW NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu 11 bit studios S.A., emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BLUMERANG BLU NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E i F z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
PLATYNINW PIW GPW NWZA ws. zmiany firmy spółki oraz zmian w składzie RN.
WESTREAL WRE NC NWZA ws. powołania członków RN na nową 2-letnią kadencję, wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, wyrażenia zgody na ubieganie się i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na NC oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru.
IBM IBM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Travelers TRV.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.