SHOPER

Data Spółka Wydarzenie
15 listopada 2022 SHOPER Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
22 września 2022 SHOPER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
20 lipca 2022 SHOPER Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
6 lipca 2022 SHOPER Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
5 lipca 2022 SHOPER Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
31 maja 2022 SHOPER ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok.
17 maja 2022 SHOPER Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
21 kwietnia 2022 SHOPER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
17 grudnia 2021 SHOPER Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
23 września 2021 SHOPER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
23 sierpnia 2021 SHOPER Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
9 lipca 2021 SHOPER Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 9.277.950 akcji serii A, 9.277.950 akcji serii B, 9.559.100 akcji serii C.
5 lipca 2021 SHOPER Przydział akcji sprzedawanych.
2 lipca 2021 SHOPER Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
30 czerwca 2021 SHOPER Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
29 czerwca 2021 SHOPER Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
28 czerwca 2021 SHOPER Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
22 czerwca 2021 SHOPER Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
21 czerwca 2021 SHOPER Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.