GAMIVO

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2023 GAMIVO Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 GAMIVO Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
15 maja 2023 GAMIVO Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
21 kwietnia 2023 GAMIVO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
21 marca 2023 GAMIVO Publikacja raportu za 2022 rok.
14 listopada 2022 GAMIVO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 GAMIVO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 GAMIVO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 k.s.h.
16 maja 2022 GAMIVO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 GAMIVO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 GAMIVO Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 GAMIVO Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 GAMIVO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
17 maja 2021 GAMIVO Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
22 kwietnia 2021 GAMIVO Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A i 7.500 akcji serii B.