Zysk netto Eurocash zmniejszył się r/r do 72,34 mln zł w IV kw. 2014 r.

Aktualności

Eurocash odnotował 72,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 74,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 125,01 mln zł wobec 94,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4445,84 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 4230,15 mln zł rok wcześniej.

Pozytywny wpływ na poziom sprzedaży grupy w IV kw. 2014 r. miały dokonane przez Eurocash akwizycje oraz dalszy rozwój organiczny, w tym rozbudowa sieci franczyzowej Delikatesy Centrum, do której na koniec roku należało już ponad 1000 sklepów w całej Polsce, podała spółka w komentarzu do wyników.

W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 180,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 221,01 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 16.963,85 mln zł w porównaniu z 16.537,53 mln zł rok wcześniej.

Istotny wpływ na wynik netto grupy miały wyższe niż przed rokiem koszty finansowe związane z obsługą zadłużenia oraz znormalizowana stawka podatkowa, podano także.

Eurocash podkreśla, że grupa odnotowała w IV kwartale 2014 r. istotną poprawę rentowności - EBITDA wzrosła o 26,7% r/r do ponad 157 mln zł. Wzrost ten był wynikiem poprawy marży brutto na sprzedaży oraz widocznego w IV kwartale wzrostu efektywności kosztowej, szczególnie na poziomie kosztów ogólnego zarządu.

Narastająco po czterech kwartałach ubiegłego roku EBITDA przekroczyła 412 mln zł (+2,6%), na co wpływ miał zwiększony poziom kosztów notowany w pierwszych trzech kwartałach, związany m.in. z akcjami promocyjnymi oraz kosztami integracji i reorganizacji Eurocash Dystrybucja (d. Tradis).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2014 r. wyniósł 244,58 mln zł wobec 90,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Eurocash to największa polska grupa zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (FMCG). Poprzez szereg formatów dystrybucji, Grupa Eurocash koncentruje się na hurtowej dystrybucji produktów FMCG do tradycyjnych sklepów i placówek detalicznych w całej Polsce. Po połączeniu z grupą Tradis w ramach prowadzonych przez grupę różnych formatów franczyzowych skupionych jest około 10 tysięcy niezależnych sklepów detalicznych.

(ISBnews)

Wiadomości
Spokojne utrzymywanie kursu

Dziś święto w USA, ale dolar nie świętuje, gdyż nie ustaje presja na sprzedaż waluty powiązana z generalnie pozytywnymi nastrojami ...

POLSKA, RPP, STOPY PROC., CPI: Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...
USA, BEZROBOCIE, : Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...
POLSKA, PKB: Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz potwierdziła, że rząd w tym roku spodziewa się spadku PKB poniżej 4%, natomiast w ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 47,6 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 50,5 pkt miesiąc ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 53,7 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 51,7 pkt miesiąc ...