Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 6 marca 2014

ALIOR ALR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ATLANTIS ATS GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
CPGROUP CPG GPW Ostatni dzień notowań na GPW 20.955.314 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
EFICOM EFI NC NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji nowej serii, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nowej serii, wprowadzenia ich do obrotu na NC, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
ELKOP EKP GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
FON FON GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 64.869 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
FORTUNA FEG GPW Publikacja wstępnego raportu za 2013 rok.
GLOBCITYHD GCH GPW Początek notowań spółki CCIINT (CCI) pod nazwą GLOBCITYHD (GCH), w związku ze zmianą firmy.
IDMSA IDM GPW NWZA ws. połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
IMPERIO IMP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
INC INC GPW Początek notowań spółki INVESTCON (INC) pod nazwą INC (INC), w związku ze zmianą firmy.
NEUCA NEU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 34.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
PLASTPACK PPC NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, umorzenia akcji własnych, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
RONSON RON GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
TARCZYNSKI TAR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ZWG ZWG NC NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na GPW.
Aviva AV.UK LSE przed sesją Publikacja wstępnego raportu za 2013 rok.
Costco Wholesale COST.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Deutsche Telekom DTEL.DE Euronext przed sesją Publikacja raportu za 2013 rok.
Orange ORA.FR Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
Telecom Italia TIT.IT Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.