00:44 | GMT: 22:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PULAWY

Data
Spółka
Wydarzenie
PULAWY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PULAWY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PULAWY
NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
PULAWY
Wypłata dywidendy 5,45 zł na akcję.
PULAWY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,45 zł na akcję.
PULAWY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,45 zł na akcję.
PULAWY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. oraz wykazanego w sprawozdaniu finansowym niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, określenia dnia dywidendy i dnia jej wypłaty.
PULAWY
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w Regulaminie wyborów kandydatów na członków RN powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej.
PULAWY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PULAWY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PULAWY
NWZA ws. zatwierdzenia regulaminu wyboru kandydatów na członków RN powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników.
PULAWY
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 10.02.2017 oraz zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych.
PULAWY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PULAWY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PULAWY
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w celu realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe".
PULAWY
Wypłata dywidendy 1,76 zł na akcję.
PULAWY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,76 zł na akcję.
PULAWY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,76 zł na akcję.
PULAWY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oraz wykazanego w sprawozdaniu finansowym niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, określenia dnia dywidendy i dnia jej wypłaty.
PULAWY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PULAWY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PULAWY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PULAWY
NWZA ws. połączenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. z siedzibą w Puławach z Elektrownią Puławy Spółka z o.o. z siedzibą w Puławach oraz zmian w RN.
PULAWY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PULAWY
Wypłata dywidendy 4,46 zł na akcję.
PULAWY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,46 zł na akcję.
PULAWY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,46 zł na akcję.
PULAWY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., określenia dnia dywidendy i dnia jej wypłaty.
PULAWY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PULAWY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PULAWY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PULAWY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PULAWY
Wypłata dywidendy 8,58 zł na akcję.
PULAWY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,58 zł na akcję.
PULAWY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,58 zł na akcję.
PULAWY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., określenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty.
PULAWY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PULAWY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
PULAWY
NWZA ws. zmiany w składzie RN, ustalenia zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń RN, ustalenia wynagrodzeń RN oraz zmiany statutu.
PULAWY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PULAWY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PULAWY
Wypłata dywidendy 10,50 zł na akcję.
PULAWY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,50 zł na akcję.
PULAWY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,50 zł na akcję.
PULAWY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PULAWY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.01.2015 r. i wykazanego w sprawozdaniu finansowym za w/w rok obrotowy niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy i terminy jej wypłaty.
PULAWY
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
PULAWY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PULAWY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PULAWY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PULAWY
NWZA ws. zmiany statutu.
PULAWY
Wypłata dywidendy 7,03 zł na akcję.
PULAWY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,03 zł na akcję.
PULAWY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,03 zł na akcję.
PULAWY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto.
PULAWY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PULAWY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
PULAWY
NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości.
PULAWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 2013/2014.
PULAWY
NWZA ws. sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
PULAWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
PULAWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
PULAWY
NWZA ws. sprostowania pomyłki w uchwale Nr 10 WZA z dnia 15.03.2013r w sprawie wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
PULAWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
PULAWY
Wypłata dywidendy 10,38 zł na akcję.
PULAWY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,38 zł na akcję.
PULAWY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,38 zł na akcję.
PULAWY
ZWZA ws. zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu oraz podziału zysku netto za okres od 01.07.2012r. do 30.06.2013r., ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty oraz zmian w składzie RN.
PULAWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
PULAWY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
PULAWY
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PULAWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
PULAWY
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40 i WIG.
PULAWY
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 132,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA.
PULAWY
NWZA ws. zmian w statucie, zmian w składzie RN oraz wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych.
PULAWY
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 132,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA.
PULAWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
PULAWY
Wypłata dywidendy 9,40 zł na akcję.
PULAWY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,40 zł na akcję.
PULAWY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,40 zł na akcję.
PULAWY
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od 01.07.2011 do 30.06.2012 oraz wyrażenia zgody na objęcie udziałów w innej spółce.
PULAWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
PULAWY
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz na nabycie aktywów trwałych.
PULAWY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
PULAWY
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 110 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA.
PULAWY
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez Synthos SA.
PULAWY
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 110 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA.
PULAWY
Zmiana ceny na 98,85 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Synthos SA.
PULAWY
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 102,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Synthos SA.
PULAWY
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych.
PULAWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
PULAWY
NWZA ws. wyrażenia zgody na rozporządzanie nieruchomością oraz przyznania prezesowi zarządu nagrody rocznej.
PULAWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
PULAWY
Wypłata dywidendy 3,66 zł na akcję.
PULAWY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,66 zł na akcję.
PULAWY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,66 zł na akcję.
PULAWY
WZA
PULAWY
NWZA ws. wyrażenia zgodny na nabycie akcji w spółce Azoty-Adipol SA z siedzibą w Chorzowie.
PULAWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
PULAWY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2010/2011.
PULAWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
PULAWY
NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce MELAMINA III Sp. z o.o. oraz na sprzedaż i nabycie udziałów tej spółki oraz wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o.
PULAWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2010/2011.
PULAWY
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
PULAWY
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie udziałów innej spółki, zmian w statucie oraz przyznania prezesowi zarządu nagrody rocznej.
PULAWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2010/2011.
PULAWY
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
PULAWY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
PULAWY
WZA
PULAWY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2010/2011.
PULAWY
Publikacja jednostkowego raportu za rok obrotowy 2009/2010.


«Powrót do terminarza spółek