03:27 | GMT: 01:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
BRA 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
EMR 
NC 
 
WZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D (subskrypcja prywatna).
KRS 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN i zmiany statutu.
MTL 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia członka RN dokooptowanego przez RN, wyrażenia zgody na wniesienie przedsiębiorstwa spółki aportem do spółki „ELTERIX” S.A. tytułem pokrycia akcji w podwyższony kapitale zakładowym spółki „ELTERIX” S.A. oraz w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki i zmiany statutu.
ZAP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,40 zł na akcję.
RUN 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.