18:50 | GMT: 16:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ADA 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
ADM 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 6.421.833 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ALK 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
AQA 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
BTG 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
BRA 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BMC 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
CFL 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii G, pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii G, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na GPW i ich dematerializacji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
COG 
GPW 
 
NWZA ws. podziału i zmiany warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji emisji nr 10, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji emisji nr 10 oraz zmiany statutu.
ENP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Plus, WIG-Poland i WIG-budownictwo.
GRV 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 22.104.427 akcji zwykłych.
HUB 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-Plus, WIG-Poland i WIG-media.
GKI 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. połączenia MAKRUM S.A. z IMMOBILE Sp. z o.o., upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz pozbawienia prawa poboru akcji, wyrażenia zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji każdej z emisji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na GPW, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MZN 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PHO 
NC 
 
NWZA ws. m.in. przyjęcia jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2012 i uchwały o przeniesieniu straty do pozycji „Niepokryta strata z lat ubiegłych”, podjęcia uchwał: o przeniesieniu akcji będących w posiadaniu innych akcjonariuszy w posiadanie akcjonariusza większościowego, o wykluczeniu akcji z obrotu na NC oraz o zniesieniu formy materialnej akcji.
PLF 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ZAP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,38 zł na akcję.
RUN 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
SFS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 236.842 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
TPM 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TVL 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru, uzupełnienia składu RN oraz zmiany statutu.
TRI 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Plus, WIG-Poland i WIG-deweloperzy.
VEL 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
VDS 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez RN oceny sytuacji, sprawozdań z działalności i finansowego oraz podziału zysku za rok obrotowy 1.01.2012r – 30.06.2013r.