02:36 | GMT: 00:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
SPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ABC 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
wykres ARI
ARI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2018 r.
ASR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
LWB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
IZS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
KBD 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie aktywów spółki.
wykres KGL
KGL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
KSW 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN przez uprawnionego akcjonariusza oraz ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka RN.
LSI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
MMC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
MSW 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Acciona Construcción S.A.
ZAP 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w celu realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe".
RFK 
GPW 
 
NWZA ws. udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku.
SAN 
GPW 
 
NWZA
KO.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
LMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
LOGI.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
TXN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
TRV.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
UTX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
V.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.