02:04 | GMT: 00:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
KER 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
MIL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
AIN 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian statutu.
wykres ACE
ACE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
AMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ATC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ATD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
BAK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
BRK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
BTX 
NC 
 
Początek przyjmowania zapisów w transzy małych inwestorów i w transzy dużych inwestorów.
BRS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
CLE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
CMP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
CZT 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członków RN.
DEL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
DOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
DPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ECD 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
wykres EFH
EFH 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
EEX 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ELT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 130.712 akcji serii B oraz 425.777 akcji serii G.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
FSG 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki.
FSG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
HEL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
HDR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
HYP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
IAG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
IPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ITG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 301.003 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ITG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
JPR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
KBD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
KPL 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję.
KGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
LRK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
MCL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
MDI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
wykres MNI
MNI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w RN.
NCT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
OPF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PMP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
PCG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
PMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
PMD 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
PFL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
PIW 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
POZ 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ZAP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
RLP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
RMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
ROB 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 545.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
SKA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
SPH 
GPW 
 
NWZA
STP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
SUN 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu, przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry zarządzającej oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
TRK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 119.090.904 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
wykres TVN
TVN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2012 rok.
U2K 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
WST 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BAY.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
DTEL.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
ENGIE.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
REP.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
RBS.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
TFA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.