06:01 | GMT: 04:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KGH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
ARA 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
BPM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
BDX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
DIN 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 20.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
EMA 
NC 
 
Pierwszy dzień notowania na NC 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 58.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ESS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
GEU 
NC 
 
Pierwszy dzień notowania na NC 9.002.214 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
GKP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
HTM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
IZS 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
MTL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MTL 
GPW 
 
NWZA ws. scalenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
PEM 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy otwartej oraz w transzy inwestorów indywidualnych.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
PCE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
PRF 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ZAP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
SFS 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
SFK 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
SHD 
GPW 
 
NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu akcji własnych oraz zmiany statutu.
TRK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
VGO 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
VVD 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.