02:23 | GMT: 00:23 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
06N 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
AFH 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii H oraz praw do akcji serii H do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ALF 
NC 
 
Początek notowań spółki DOBRANASZA (DNA) pod nazwą ALFASTAR (ALF), w związku ze zmianą firmy.
ASS 
NC 
 
Przydział akcji serii C objętych w ramach wykonania prawa poboru.
BHX 
NC 
 
NWZA ws. powołania członków RN.
BRA 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
DGL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
EKG 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
EAH 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii B, C i D, zmiany przedmiotu działalności, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
HLD 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
HTM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
IFR 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F2.
MON 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ZAP 
GPW 
 
NWZA ws. sprostowania pomyłki w uchwale Nr 10 WZA z dnia 15.03.2013r w sprawie wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.