05:44 | GMT: 03:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CPS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ATT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ALC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BFT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BTM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.036.253 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
CHS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
CHP 
NC 
 
Początek przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii B od inwestorów.
CIE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
DOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
GOB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
IPE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
KTY 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 30 zł na akcję.
KPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
LVC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
LKD 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany uchwały numer 5 NWZ z 17 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.
ORN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,55 zł na akcję.
PGS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PCE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ZAP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
QNT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,46 zł na akcję.
ROB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
SEK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
SKA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
TME 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
TOA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
WTN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.