02:04 | GMT: 00:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez LSREF III GTC Investments B.V.
5AH 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ACR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ADF 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
AGR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ALD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ALK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
AOL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
wykres ARI
ARI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
wykres BGE
BGE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
BTG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
BTG 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E i 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., ustalenia dnia dywidendy i dnia (terminu) wypłaty dywidendy.
CWP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
EEI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ECK 
NC 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
GEU 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
FHD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
FIV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
GNG 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
GTP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
GTR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
GOL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
GTF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
GRN 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
MRH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
HWE 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
HEF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
ICM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
KST 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
LET 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
LGT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
MRA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok oraz przyznania członkom RN prawa do nabycia akcji w kapitale zakładowym spółki.
MNS 
NC 
 
Początek notowań spółki GMK (GMK) pod nazwą MENNICASK (MNS), w związku ze zmianą firmy.
MER 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MFD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
MOE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 485,49 HUF na akcję.
MLD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
MDV 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
NFP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
NVV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
PIS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PTH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz zasilenia "Funduszu Celowego Darowizn".
ZAP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,03 zł na akcję.
PYL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
RBC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
SNG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
UBT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
WDB 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.