11:50 | GMT: 09:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KER 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 USD na akcję.
ABC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
AAT 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
AQU 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
CPA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
DAT 
GPW 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 71.500 akcji serii H oraz 355.000 akcji serii L.
FFI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KRS 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
KTY 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KRK 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres OAT
OAT 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.360.000 akcji serii A, 8.670.000 akcji serii B, 340.000 akcji serii C, 1.300.000 akcji serii D, 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
PCE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ZAP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
QRS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
TEN 
GPW 
 
Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
wykres TXM
TXM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ZEP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PG.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.