21:30 | GMT: 19:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
EUR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
ATT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PKP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2015.
TPE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ABK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
APA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres APS
APS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ARH 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
ABS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
AST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ATD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
AUX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
DGL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
EDN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
EMA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
EEI 
NC 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki.
EUC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
EXA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GKP 
NC 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 100.000 akcji serii A, 1.740.000 akcji serii B1, 105.285 akcji serii B2, 700.000 akcji serii C, 2.660.000 akcji serii D, 537.267 akcji serii E. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii A, B1, B2 C i D.
GTS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GOB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
HEF 
NC 
 
NWZA ws. powołania rewidenta do spraw szczególnych oraz zmian w składzie RN.
IST 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
IFA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
JHM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
KCH 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
LKD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
LZM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MAB 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MDS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MON 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
OPM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.
OTM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PRN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PEK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PFL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PPC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. ustalenia kwoty z kapitału zapasowego przeznaczonej do wypłaty dywidendy za 2015 oraz podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
PLI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PCE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
POZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ZAP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
SKH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
TLX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
TAR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.
VIV 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
VVD 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ALV.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ALO.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
EON.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
VIV.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.