13:54 | GMT: 11:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ABM 
GPW 
 
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
ABE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
ADU 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ATN 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
ASB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
BAL 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
DEL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
DAM 
NC 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz serii H z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody i zatwierdzenia umowy pożyczki pomiędzy spółką a członkiem RN.
EEX 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ERB 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
GIW 
GPW 
 
Początek notowań spółki EUROFAKTR (EFR) pod nazwą GREMISLTN (GRS), w związku ze zmianą firmy.
HEL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
IFR 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
LBW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
NWZA ws. sprawozdania zarządu o stanie realizacji Programu Odkupu akcji własnych, zmian w składzie RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
MOD 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
NTS 
NC 
 
NWZA ws. uchylenia uchwał NWZ z 31 stycznia 2012 w sprawie przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi i podwyższenia kapitału zakładowego, ws. odwołania członków zarządu, zmian w składzie RN oraz określenia liczby członków RN.
OPN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
OTN 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru, emisji obligacji zwykłych.
PAR 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
PTN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
POZ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ZAP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
RLP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
SEL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
SSO 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN, nabycia akcji własnych oraz utworzenia i przeznaczenia kapitału rezerwowego.
SKA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
STP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ERP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
UCG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 9 203 428 akcji zwykłych spółki.
BAY.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.