15:50 | GMT: 13:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ING 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
MBK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
AQA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
BNP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
CPD 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 76.022 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CIG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
FEG 
GPW 
 
Publikacja wstępnego raportu za 2012 rok.
GCN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Tell SA, po 14,00 zł za sztukę.
PTN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
ZAP 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 132,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA.
RDL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
SOL 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN w związku z wyborem RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zbadania, na koszt spółki, przez Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – jako rewidenta do spraw szczególnych zagadnienia dotyczącego jasności i rzetelności wybranych danych finansowych.
SPK 
NC 
 
Początek notowań spółki REKLAPL (RPL) pod nazwą PSACAPITA (PSA), w związku ze zmianą firmy
STX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
AV.UK 
LSE 
 
Publikacja wstępnego raportu za 2012 rok.
CA.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
TIT.IT 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.