13:05 | GMT: 12:05 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
4FM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
AQU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy za 2017 rok.
ARX 
NC 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
ASB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,06 USD na akcję.
BFT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017 rok.
BLU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
CLN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
COL 
GPW 
 
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez AllumaInvest Sp. z o.o.,Ziołopex Sp. z o.o., Barbarę Kolańską, Jana Kolańskiego, Colian Holding S.A. oraz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z 3,76 zł na 4,10 zł.
EGS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. korekty wyniku z lat poprzednich, podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
FSG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podział zysku netto za 2017 rok.
GRV 
GPW 
 
ZWZA
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
MAB 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.405.999 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
MAX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2017.
MDP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
MWT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,46 zł na akcję.
OPN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
ORB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 i ustalenia kwoty dywidendy.
ORL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
ZAP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,46 zł na akcję.
RLP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r.
SEK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
SKA 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję.
SUN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.