21:50 | GMT: 19:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
DEKTRA

Data
Spółka
Wydarzenie
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
DEKTRA
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
DEKTRA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
DEKTRA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
DEKTRA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2019.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
DEKTRA
Wypłata dywidendy 0,85 zł na akcję.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
DEKTRA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.
DEKTRA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
DEKTRA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2018.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
DEKTRA
Wypłata dywidendy 1,30 zł na akcję.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
DEKTRA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
DEKTRA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DEKTRA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2017.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
DEKTRA
Wypłata dywidendy 1,05 zł na akcję.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
DEKTRA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję.
DEKTRA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję.
DEKTRA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2016 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
DEKTRA
Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
DEKTRA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
DEKTRA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
DEKTRA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok oraz wypłaty dywidendy.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
DEKTRA
Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.
DEKTRA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
DEKTRA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
DEKTRA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok oraz wypłaty dywidendy.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu 2014 rok.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
DEKTRA
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych, zmian w składzie RN.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
DEKTRA
Wypłata dywidendy 0,85 zł na akcję.
DEKTRA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.
DEKTRA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
DEKTRA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu 2013 rok.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
DEKTRA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2013 roku.
DEKTRA
Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.
DEKTRA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
DEKTRA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
DEKTRA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2013 roku.
DEKTRA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok oraz wypłaty dywidendy.
DEKTRA
Publikacja raportu za 2012 rok.
DEKTRA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
DEKTRA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DEKTRA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
DEKTRA
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
DEKTRA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DEKTRA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
DEKTRA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
DEKTRA
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok oraz wypłaty dywidendy.
DEKTRA
Publikacja raportu za 2011 rok.
DEKTRA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
DEKTRA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DEKTRA
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DEKTRA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DEKTRA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek