04:41 | GMT: 02:41 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
BFT 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na zbycie zespołu składników majątkowych.
DKR 
NC 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych, zmian w składzie RN.
ERB 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 47.379 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
MEG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2014, w wysokości 0,46 zł na akcję.
VEL 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii D do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
VGO 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 35.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
AA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.