03:12 | GMT: 01:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
ADF 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 120.596 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
AFH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
B2B 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
BTG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
wykres BPX
BPX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
BRO 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
wykres DCD
DCD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
DKR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
DGT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
EKA 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
EAP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
EAH 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
GEU 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
FEE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na GPW 1.000.000 akcji serii A, 335.000 akcji serii B, 3.060.301 akcji serii C, 2.942.615 akcji serii D, 2.200.000 akcji serii E.
FHD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
FIG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
FMO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
GAL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
GEO 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
GTF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
GTY 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
wykres IDH
IDH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
ICA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
KLN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
LUX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
MAD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
MRA 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
MMA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
MXP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
MBF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
MDA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
MDN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
MDG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
MER 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
MMC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
MOB 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
NTW 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
ORL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
PFM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
PLG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
PLA 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 12,33 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez WARTICO INVEST Sp. z o.o.
SCM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
SPK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
SCS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
SYM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
SNG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
TXN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
TDX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
TMP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
TLV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
UCG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.181.610 akcji zwykłych.
VRB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
VVD 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
WTF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
XSM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
wykres ZOC
ZOC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.