23:40 | GMT: 21:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
OPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
SPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ADS 
GPW 
 
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.
ATG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
AAE 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
LWB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,40 zł na akcję.
DKR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DUO 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,16 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PBG SA.
GKS 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3,21 zł na akcję.
HWE 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
PEL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O1 i O2.
RCU 
NC 
 
NWZA ws. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa i zmian w składzie rady nadzorczej.
SFS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
TOA 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
WZA
MT.LU 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
SANTA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
BMC.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
BA.US 
NYSE 
13:30
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
CTXS.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
COP.US 
NYSE 
14:30
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DOW.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
LOGI.US 
NYSE 
16:00
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
wykres SAP
SAP.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
V.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2010/2011.