12:18 | GMT: 10:18 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 727.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
EUR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ACA 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
API 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
DKR 
NC 
 
Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
D24 
NC 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
EDI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
IDM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
GKI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
JHM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
JRH 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
MSP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
NWG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PPC 
NC 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Władysława Kraska oraz WMA A01 sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie po cenie 0,99 zł za akcję.
PTN 
NC 
 
NWZA ws. udzielenia członkom aktualnej RN absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
SFI 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
TLV 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.