06:10 | GMT: 04:10 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
11B 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
ACG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.
ALS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ALI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,49 zł na akcję.
APL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2017 roku oraz dalszego istnienia spółki.
ATG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
BCM 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
BOW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
BRA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
CSR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
COL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BRO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
DKR 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
EBX 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
F51 
NC 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii I.
GNB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz straty z lat ubiegłych.
GPR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
BHW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,11 zł na akcję.
IPE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
KPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
KPC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
LAN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MRK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
MLK 
GPW 
 
ZWZA
MSZ 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
OVO 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PRN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
PMG 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TDJ S.A.
PLX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
PDZ 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
PTH 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
SFS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
SPH 
GPW 
 
ZWZA
TEN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ULG 
GPW 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 800.000 akcji serii A, 200.000 akcji serii B, 500.000 akcji serii C, 2.500.000 akcji serii D, 1.000.000 akcji serii E.
URS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
WOJ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku w roku obrotowym 2017 oraz przeznaczenia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy.