09:41 | GMT: 07:41 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
AILLERON

Data
Spółka
Wydarzenie
AILLERON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
AILLERON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
AILLERON
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2019.
AILLERON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AILLERON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
AILLERON
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
AILLERON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
AILLERON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
AILLERON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
AILLERON
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
AILLERON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
AILLERON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
AILLERON
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
AILLERON
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
AILLERON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
AILLERON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
AILLERON
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
AILLERON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
AILLERON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
AILLERON
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
AILLERON
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład sWIG80.
AILLERON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
AILLERON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
AILLERON
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
AILLERON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
AILLERON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
AILLERON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
AILLERON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
AILLERON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
AILLERON
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
AILLERON
NWZA ws. zmiany statutu.
AILLERON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
AILLERON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
AILLERON
ZWZA ws. m.in. przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2015 oraz połączenia ze spółką Software Mind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
AILLERON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
AILLERON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
AILLERON
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
AILLERON
Wprowadzenie do obrotu na GPW 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
AILLERON
Ostatni dzień notowania na GPW 750.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
AILLERON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
AILLERON
Początek notowań spółki WINDMOBIL (WMO) pod nazwą AILLERON (ALL), w związku ze zmianą firmy.
AILLERON
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
AILLERON
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 2.569.480 akcji serii B, 700.935 akcji serii C, 40.000 akcji serii D, 1.827.591 akcji serii E, 165.694 akcji serii F, 622.699 akcji serii G, 467.025 akcji serii H, 820.687 akcji serii I, 409.563 akcji serii J oraz 750.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii B, C i D.
AILLERON
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
AILLERON
NWZA ws. zmiany statutu.
AILLERON
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii K oferowane w ramach transzy detalicznej i transzy inwestorów instytucjonalnych.
AILLERON
Początek przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii K oferowane w ramach transzy detalicznej i transzy inwestorów instytucjonalnych.
AILLERON
Zakończenie składania deklaracji nabycia akcji serii K.
AILLERON
Początek składania deklaracji nabycia akcji serii K.
AILLERON
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
AILLERON
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
AILLERON
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
AILLERON
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, zmiany statutu, powierzenia RN zadań komitetu audytu oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
AILLERON
Publikacja raportu za 2014 rok.
AILLERON
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
AILLERON
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii K, praw do akcji serii K i akcji serii J do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
AILLERON
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
AILLERON
NWZA ws. przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
AILLERON
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
AILLERON
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji premiowych z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na NC lub GPW, wprowadzenia na GPW akcji imiennych serii A, połączenia z Memor Technologies sp. z o.o. i Temisto Prim S.A. oraz zmiany statutu.
AILLERON
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
AILLERON
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii B, C i D, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
AILLERON
Publikacja raportu za 2013 rok.
AILLERON
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
AILLERON
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
AILLERON
NWZA ws. powołania nowego członka RN.
AILLERON
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
AILLERON
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
AILLERON
Pierwszy dzień notowań na NC 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
AILLERON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
AILLERON
Publikacja raportu za 2012 rok.
AILLERON
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
AILLERON
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
AILLERON
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
AILLERON
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
AILLERON
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii D z pozbawieniem prawa poboru.
AILLERON
Publikacja raportu za 2011 rok.
AILLERON
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
AILLERON
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
AILLERON
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
AILLERON
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek