10:23 | GMT: 08:23 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii K w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
AHL 
GPW 
 
Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i zapisów wśród inwestorów indywidualnych.
ALL 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
EAT 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN i in.
BST 
GPW 
 
Split akcji w stosunku 1:4.
BML 
GPW 
 
NWZA ws. emisji obligacji imiennych serii B zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru obligacji serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmian statutu, wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych i in.
DEV 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru na akcje serii L tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych.
ECD 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
INM 
NC 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
KLN 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz powierzenia RN zadań komitetu audytu.
PFL 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na podjęcie czynności związanych z refinansowaniem i ustanowienie zabezpieczeń.
RFK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.331.998 akcji zwykłych na okaziciela serii J.