06:53 | GMT: 04:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
KER 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AAS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
ACR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
AFH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
AGO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AGT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
AGR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
ALL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ARH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AST 
GPW 
 
ZWZA
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
AUG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AUX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BLU 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
LWB 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
BMR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
BSA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
BDG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
CBD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
CRB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
CRP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
CTS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CLE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
CMC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
CRS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
DCR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
DAM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
wykres EC2
EC2 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
ECR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
ENP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
EON 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
F51 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
wykres FON
FON 
GPW 
 
Publikacja raportu za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
FPO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
GOP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
GNB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz straty z lat ubiegłych.
HEL 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
IAG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
IDA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
IDM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
IFC 
GPW 
 
Publikacja raportu za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
IFI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2020 w wysokości 0,03 zł na akcję.
IFR 
GPW 
 
Publikacja raportu za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
IDG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ITL 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ITB 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ISG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
JWW 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KAN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
KBD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres KGL
KGL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KKH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
wykres KME
KME 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
KSW 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
LGT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
LBD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MRK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
MVP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MXC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MDI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MDP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
MZN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MZA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MWT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,10 zł na akcję.
NNG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
NWG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
NTT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ONC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BKM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PLW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PME 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2018 rok.
QNT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
QON 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
RWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
RBC 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
SVRS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SOL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
STD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
TAR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TXN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
TBL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
TME 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
TRI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TEN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,78 zł na akcję.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa oraz powołania nowego składu RN.
VTL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
WLT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
WIK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
WOJ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PUE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.