03:32 | GMT: 01:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALL 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BAH 
GPW 
 
NWZA ws. emisji obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa poboru, powołania członka RN na nową kadencję, zmiany uchwały nr 4 NWZA z 4 stycznia 2012 w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji i in.
CKL 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki na GPW, w związku z ogłoszeniem przymusowego wykupu akcji.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 45 CZK na akcję.
DBC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,29 zł na akcję.
GRE 
NC 
 
NWZA ws. zamiany akcji imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela i zmiany statutu oraz zmian składu RN.
 
GPW 
 
ODWOŁANA OFERTA - Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
IGN 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów pożyczek z członkami zarządu.
CAR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
KPC 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i D.
NAN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
PSM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
STX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
TIG 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
TRN 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
UTD 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, zmian statutu oraz powołania nowych członków RN.
VRB 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
WLT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
WRL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ADP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
AVP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
wykres BMW
BMW.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
CMCSA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MET.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
GLE.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
TIT.IT 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
TWX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.