23:18 | GMT: 21:18 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ING 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
AFH 
NC 
 
Pierwszy dzień notowania na NC akcji zwykłych na okaziciela: 2.394.630 serii E, 271.000 serii F, 3.026.835 serii G, 1.760.000 serii H.
ALL 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ABS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
AWB 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia straty oraz zmiany statutu.
wykres EGB
EGB 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
INK 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
JWW 
GPW 
 
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
KTY 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 10,00 zł na akcję.
YAN 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
OPT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz zmiany statutu.
P2B 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
RON 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ZEP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,68 zł na akcję.
INGA.NL 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.