21:22 | GMT: 19:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,44 zł na akcję.
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ALG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 2.186.600 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ALL 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, zmiany statutu, powierzenia RN zadań komitetu audytu oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
ATD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
BRA 
GPW 
 
Początek budowy księgi popytu i procesu składania zapisów przez inwestorów indywidualnych na akcje serii F.
BSC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
GLG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
GIW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
wykres INC
INC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz zgody na skup akcji własnych.
LEN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
MBR 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
OPE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych, emisji obligacji serii B oraz Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2014-2016.
OTM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014 rok oraz połączenia ze spółką Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu.
NVA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
P2B 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PLE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
RON 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
SP1 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
SUL 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.
TOA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
WAX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy.
WOD 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
ALO.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
wykres BMW
BMW.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ACA.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GSK.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IMT.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
MET.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MSI.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GLE.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.