12:42 | GMT: 10:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
5AH 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ALL 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
AOL 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
wykres APS
APS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
AQU 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BTC 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
CFS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
CRM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
DGL 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2012 roku.
wykres DTP
DTP 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
wykres EGB
EGB 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ELZ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
GRN 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
MRH 
NC 
 
Początek notowań spółki LESNERUNO (LES) pod nazwą MRKUCHAR (MKR), w związku ze zmianą firmy.
HMP 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ITL 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
INV 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MBW 
GPW 
 
NWZA
MRG 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2012 roku.
MRS 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MLD 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 34.161.993 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
PAR 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
PIG 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
PST 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
RSE 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 540.960.106 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej oraz zmian w składzie RN.
SKN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za IV kwartał 2012 roku.
SEV 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.
SYM 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
YCO 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
AVP.US 
NYSE 
 przed sesją
BARC.UK 
LSE 
 
Publikacja wstępnego raportu za 2012 rok.