22:40 | GMT: 20:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KRU 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
4FM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
ALL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ASS 
NC 
 
Początek zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru.
wykres BPX
BPX 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmiany przedmiotu działalności i sposobu reprezentacji oraz zmiany statutu.
BDX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CTC 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
DUO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii E.
FMO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału w drodze prywatnej emisji akcji serii C, zgody na sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz dalszego funkcjonowania spółki.
FMO 
NC 
 
Wykluczenie akcji z obrotu w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku spółki.
GRN 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej oferty nowej emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii B i C oraz dematerializacji akcji serii C i praw do akcji serii C, zmian w składzie RN oraz zarządu, przyznania wynagrodzenia członkom RN oraz zmiany statutu.
JHM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
KCH 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MGA 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowania 448.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 44.062 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MLG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
MSP 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
NVA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
wykres PFH
PFH 
NC 
 
NWZA ws. powołania członków RN.
PRV 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
SSK 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian do Programu Partnerskiego.
VKT 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
EON.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za 2013 rok.
PRU.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja wstępnego raportu za 2013 rok.