04:08 | GMT: 02:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
06N 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ACT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ALL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ARG 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii E, z wyłączeniem prawa poboru.
BBD 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
BBT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BRA 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
CPD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
DTR 
GPW 
 
Początek notowań spółki SARE (SAR) pod nazwą DIGITREE (DTR) w związku ze zmianą firmy.
ELT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
IBS 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
INV 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
KCH 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółek: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) oraz MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca), umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MZA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ORG 
NC 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej.
RNK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
RDN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
SFK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
SKA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
TRK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
wykres TXM
TXM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
URS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
WIS 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
PUE 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.