07:15 | GMT: 05:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
LTS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.132 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,40 zł na akcję.
06N 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ACT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ALG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
ALL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ALU 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru oraz powołania nowych członków RN.
ARC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ASM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
B3S 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
BAC 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
BIO 
GPW 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH oraz powołania członka RN.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,08 zł na akcję.
CPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
EMT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ENP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
ENE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
EVE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
GCN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
HRP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 01.01.2017 do 31.03.2018.
HWE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
HRS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
HRS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
IAG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
IDE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
IDT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
IDT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
IDG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
IND 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
JWW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
KOM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.
LBT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MXC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MCP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MTR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.
NCT 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 08/06/2017 ZWZ z 19 czerwca 2017r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz użycia kapitału zapasowego.
OTM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PBF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PCG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PEL 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PIW 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
PRC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PRT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
SCO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
SKA 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
SOL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
STF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
STF 
GPW 
 
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
SHG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
ZRE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.