07:00 | GMT: 05:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG30.
ALL 
GPW 
 
Początek składania deklaracji nabycia akcji serii K.
CAR 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
LKS 
NC 
 
NWZA ws. potwierdzenia z mocą wsteczną umowy pożyczki z dnia 15 lipca 2015 roku zawartej przez spółkę z Prezesem Zarządu, Panem Andrzejem Kalita, i Wiceprezesem Zarządu, Panią Lidią Kalita, emisji obligacji imiennych serii D zamiennych na akcje serii D oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru obligacji serii D i in.
MFD 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
MTR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
NTW 
NC 
 
NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia RN oraz zmiany w składzie RN.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
POL 
GPW 
 
Początek notowań spółki MEWA (MEW) pod nazwą POLYMETAL (POL), w związku ze zmianą firmy.
wykres TVN
TVN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40, WIG30, WIG30TR, WIG, WIG-Poland oraz WIG-media.
UNI 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
WSE 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 55.316 akcji zwykłych na okaziciela serii T.