03:03 | GMT: 01:03 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
SPL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,60 zł na akcję.
11B 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
ABA 
GPW 
 
NWZA ws. zgody na sprzedaż obszaru mocowania, skupu akcji własnych oraz kapitału rezerwowego na skup akcji.
ALL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ALC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ACS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,47 euro na akcję.
ACS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
B2B 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
CHS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
DBC 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
FUT 
NC 
 
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 8 oraz 10 NWZA z dnia 20 kwietnia 2012 roku, zmian statutu, kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z zachowaniem prawa poboru.
INL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
JHM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MID 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MLK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
MDV 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
NIN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
NTT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2012 r.
OEG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
OEG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 euro na akcję.
QRK 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 90.623.139 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
RUN 
NC 
 
NWZA ws. przyjęcia nowej polityki rachunkowości, zmiany statutu, kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z zachowaniem prawa poboru oraz uchylenia uchwały nr 3 NWZA z dnia 27 grudnia 2012 roku.
SGR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ULM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
UTD 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 106.000.000 akcji serii F i 16.700.000 akcji serii G.
URS 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW 4.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii N.
WWL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
WES 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
WRL 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
DB1.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.