BACD

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2017 BACD Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 BACD Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
30 maja 2017 BACD Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 BACD Publikacja raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 BACD Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 BACD Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 BACD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
13 maja 2016 BACD Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 BACD Publikacja raportu za 2015 rok.
17 marca 2016 BACD Początek notowań spółki AURUM (AUM) pod nazwą BACD (BAC), w związku ze zmianą firmy.
30 października 2015 BACD Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
20 października 2015 BACD NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych utworzenia kapitału, zmiany nazwy spółki, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na dochodzenie od byłych członków zarządu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
28 sierpnia 2015 BACD Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
15 maja 2015 BACD Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
24 kwietnia 2015 BACD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, dalszego istnienia spółki oraz zmiany statutu.
20 marca 2015 BACD Publikacja raportu za 2014 rok.
25 lutego 2015 BACD Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
24 lutego 2015 BACD Scalenie akcji w stosunku 10:1.
17 lutego 2015 BACD Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
11 lutego 2015 BACD Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
28 stycznia 2015 BACD Początek notowań spółki INVENTUM (INM) pod nazwą AURUM (AUM), w związku ze zmianą firmy.
28 listopada 2014 BACD NWZA ws. zmiany działalności, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
6 października 2014 BACD NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
6 października 2014 BACD Początek notowań spółki IDEATFI (IDA) pod nazwą INVENTUM (INM), w związku ze zmianą firmy.
27 sierpnia 2014 BACD Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
28 lipca 2014 BACD NWZA ws. zmian w składzie RN.
30 maja 2014 BACD NWZA ws. m.in. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 maja 2014 BACD Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 BACD ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, zmiany nazwy, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz powołania członków RN.
18 kwietnia 2014 BACD Publikacja raportu za 2013 rok.
10 marca 2014 BACD NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
28 lutego 2014 BACD Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
13 listopada 2013 BACD Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 BACD Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
11 czerwca 2013 BACD ZWZA
14 maja 2013 BACD Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 BACD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
21 marca 2013 BACD Publikacja raportu za 2012 rok.
10 lipca 2012 BACD NWZA ws. uchylenia uchwał nr 3 i 4 NWZA z 09 lutego 2012 oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
4 maja 2012 BACD Wypłata dywidendy 0,43 zł na akcję.
20 kwietnia 2012 BACD Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,43 zł na akcję.
18 kwietnia 2012 BACD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,43 zł na akcję.
9 lutego 2012 BACD NWZA
12 maja 2011 BACD Wypłata dywidendy 0,43 zł na akcję.
2 maja 2011 BACD Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,43 zł na akcję.
20 kwietnia 2011 BACD WZA
7 marca 2011 BACD Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
3 marca 2011 BACD Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.
2 marca 2011 BACD Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
22 lutego 2011 BACD Debiut spółki na GPW.
31 stycznia 2011 BACD Zamknięcie publicznej subskrypcji.
26 stycznia 2011 BACD Otwarcie publicznej subskrypcji.
25 stycznia 2011 BACD Zakończenie budowy księgi popytu.
21 stycznia 2011 BACD Początek budowy księgi popytu.