BACT

Data Spółka Wydarzenie
7 listopada 2024 BACT Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
7 sierpnia 2024 BACT Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
24 czerwca 2024 BACT Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
10 czerwca 2024 BACT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
7 czerwca 2024 BACT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
27 maja 2024 BACT ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku 2023.
8 maja 2024 BACT Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
22 kwietnia 2024 BACT Publikacja raportu za 2023 rok.
16 kwietnia 2024 BACT Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.500.000 akcji serii C, 1.500.000 akcji serii D.