Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 18 czerwca 2020

ENEA ENA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MERCATOR MRC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
BBIDEV BBD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BEST BST GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto/pokrycia straty netto osiągniętego/ej w 2019 r.
BUDIMEX BDX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
DANKS DNS NC Publikacja raportu za 2019 rok.
DEKTRA DKR NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
DGA DGA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
DROP DRP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
EC2 EC2 NC NWZA ws. m.in. uzupełnienia składu RN, zmian statutu oraz wyboru członków RN.
FASING FSG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
GEOTRANS GTS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
KONSSTALI KST GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
MOJ MOJ GPW Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
NORTCOAST NCT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za roku obrotowy 2019.
NOVAVISGR NVG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru.
PUNKPIRAT PUN GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz dalszego istnienia spółki.
SOPHARMA SPH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 BGN na akcję.
THEDUST THD NC Dzień pierwszego notowania na NC 225.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
UNIMOT UNT NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,97 zł na akcję.
VARSAV VAR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.