Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 26 marca 2019

BUDIMEX BDX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ABADONRE ABA GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
BERLING BRG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CIECH CIE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
MEDICALG MDG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
WIRTUALNA WPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.