Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 18 października 2016

BUWOG BWO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,69 euro na akcję.
FAM FAM GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,29 zł na akcję.
INFOSCAN IST NC Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
KOMPUTRON KOM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 109.625 akcji serii B oraz 112.000 akcji serii F.
MCLOGIC MCL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2016 roku.
NFIEMF EMF GPW Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
NOVAVISGR NVG GPW NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
PETROLINV OIL GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PLASTPACK PPC NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
PYLON PYL NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii H w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
SUMMALING SUL NC NWZA ws. zmian w składzie RN, wyrażenia zgody na zawaracie umów pożyczki z członkami RN i zarządu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisje akcji z wyłączeniem prawa poboru, ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników spółki oraz zmiany statutu.
YOLO YOL GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez P.R.E.S.C.O. Group S.A.
(Altaba) Yahoo YHOO.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
Goldman Sachs GS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
Johnson & Johnson JNJ.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
Philip Morris International PM.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
UnitedHealth Group UNH.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.