Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 17 października 2016

ARTIFEX ART GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
CLNPHARMA CLN GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 15.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
FAM FAM GPW Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,29 zł na akcję.
JWA JWA NC Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 872 akcje zwykłe.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SESCOM SES GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 24 czerwca 2016 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie zastawem rejestrowym zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A2 do obrotu na GPW, zmian Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmian statutu.
SFINKS SFS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 01.12.2015 do 31.12.2016.
SPARKVC SPK NC Początek notowań spółki ADVOCULAR (AOS) pod nazwą SPARKVC (SPK), w związku ze zmianą firmy.
Bank of America BAC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
IBM IBM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
Netflix NFLX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.