Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 20 października 2015

AMBRA AMB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
BACD BAC GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych utworzenia kapitału, zmiany nazwy spółki, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na dochodzenie od byłych członków zarządu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
BETACOM BCM GPW Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
HEMP HMP NC Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
IBSM IBS GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
JUJUBEE JJB NC Pierwszy dzień notowań na NC 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
KREDYTIN KRI GPW NWZA ws. określenia liczebności RN, zmiany w składzie RN oraz zmiany statutu.
LOKUM LKD GPW Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
LOKUM LKD GPW Zawieszenie oferty publicznej akcji serii C.
NEWWORLDR NWR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 371.076 akcji zwykłych serii A.
(Altaba) Yahoo YHOO.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BNY Mellon BK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
Lockheed Martin LMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SAP SAP.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
Travelers TRV.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
United Technologies UTX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
Verizon VZ.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.