Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 23 sierpnia 2011

AFHOL AFH NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
APLISENS APN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ASTARTA AST GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ATLANTIS ATS GPW NWZA ws. m.in. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok oborowy 2010, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
BANKBPH BPH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BORYSZEW BRS GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
CIGAMES CIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
EMPERIA GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,63 zł na akcję.
FON FON GPW NWZA ws. m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych.
INCANA ICA NC Debiut spółki na NC.
KLON KLN NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
MANGATA MGT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
MMPPL MMP GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki na GPW, w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji.
STAPORKOW ZUK GPW Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
TOPMEDICA TPM GPW Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
Antofagasta ANTO.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
H.J. Heinz HNZ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.