Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 22 sierpnia 2011

GRUPAAZOTY ATT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
GTC GTC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
AGROLIGA AGL NC WZA
ALUMAST ALU NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru.
ATLANTAPL ATP GPW Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
CODEMEDIA COD NC Wypłata dywidendy 0,74 zł na akcję.
COMPREMUM CPR GPW Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
DEMOLEN DEM NC Debiut spółki na NC.
GRODNO GRN GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2010/2011.
IDEON IDE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
KLON KLN NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ROPCZYCE RPC GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
STALPROFI STF GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
TESGAS TSG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.