Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 17 maja 2011

APOLLO APC NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ASSECOPOL ACP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.
BNPPPL BNP GPW Zakończenie (do godz. 13:00) budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
CENTKLIMA CKL GPW WZA
DANKS DNS NC Debiut spółki na NC.
FABRITY FAB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
GANT GNT GPW WZA
GETIN GTN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O.
HURTIMEX HRT NC Publikacja raportu za 2010 rok.
LOTOS LTS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki.
MEW MSA NC WZA
MIDAS MDS GPW Ostatni dzień notowania praw poboru akcji serii C.
OXYGEN OXY NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PRAGMAFA PRF GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez Pragma Inkaso SA. (18 zł za akcję na okaziciela oraz po 25 zł za akcję imienną).
SZAR SZR NC Publikacja raportu za 2010 rok.
TELEMEDPL TMP NC Publikacja raportu za 2010 rok.
XPLUS XPL GPW WZA
Dell DELL.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
Hewlett-Packard HPQ.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2010/2011.
Home Depot HD.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
Vodafone VOD.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za 2010 rok.
Wal-Mart WMT.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.